Mae tîm SaMI yn dod ag ystod amrywiol o sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth ynghyd i ddylunio a chyflwyno ymchwil ymarferol pwrpasol ac atebion arloesol ar gyfer diwydiant. Rydym yn datblygu perthnasoedd cydweithredol cryf gyda’n cwsmeriaid trwy adeiladu ymddiriedaeth a sefydlu partneriaethau sy’n helpu i fynd i’r afael â heriau mwyaf y diwydiant.