Megan Chick

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Mae gan Megan MA mewn Cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Cyfryngau ac mae ganddi flynyddoedd o brofiad mewn cyfathrebu ymchwil a chysylltiadau cyhoeddus yn y sector preifat a chyhoeddus.

Fel marchnatwr proffesiynol creadigol, mae ganddi’r sgiliau cyfathrebu i ymgysylltu â rhanddeiliaid amrywiol ac mae’n fedrus wrth saernïo cynnwys traddodiadol a digidol ar gyfer ymgyrchoedd aml-lwyfan. Mae Megan yn gweithio gydag uwch reolwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid i greu a chyflwyno strategaeth farchnata, cyfathrebu ac ymgysylltu greadigol sy’n cyd-fynd â chynlluniau busnes a nodau strategol SaMI.