Ein Gwaith

Rydym yn gweithio gyda chwmnïau ar draws sawl diwydiant i ddarparu atebion ymarferol pwrpasol i ddiwallu eu hanghenion ymchwil ac arloesi. Mae gennym arbenigedd arbenigol ym maes datgarboneiddio diwydiannol, gan dynnu ar ein harbenigedd mewn dur a metelau i helpu diwydiannau eraill i ddatblygu deunyddiau sero net a phrosesau gweithgynhyrchu. Mae ein harbenigedd yn amlddisgyblaethol ac rydym yn dod â rhwydwaith helaeth o arbenigwyr academaidd ac arloeswyr diwydiannol ynghyd.

Darganfyddwch sut y gallwn gefnogi eich ymchwil ac arloesedd, dod yn bartner yn y diwydiant, neu gydweithio ar gais am arian – gweler ein llyfryn.

Galluoedd ac Astudiaethau achos