• <

    CREU DIWYDIANT DUR A METELAU GANRIF 21ain

    Rydym yn ganolfan mynediad agored sy'n darparu arloesedd trwy bartneriaethau.

Arloesi a datgarboneiddio dur a metelau

Mae Sefydliad Dur a Metalau SaMI yn gyfleuster mynediad agored sy’n gweithio’n bennaf gyda’r diwydiant dur a metelau i gyflawni atebion arloesol, ymarferol.

Mae ein harbenigwyr yn dylunio ac yn gweithredu ymchwil bwrpasol drwy bartneriaethau ymchwil ar y cyd yr ydym yn eu sefydlu gyda gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr a defnyddwyr dur a metelau.

Mae SaMI’n cefnogi’r diwydiant dur a metelau yn yr her i ddatgarboneiddio drwy gynnyrch a phrosesau carbon is, lleihau allyriadau carbon a chreu economi gylchol.

Rydym yn canolbwyntio ar nodi atebion i heriau’r diwydiant gan gynnwys optimeiddio cynnyrch a phrosesau, trwy glwstwr cydweithredol o allu ymchwil gwell.

Mewn partneriaeth â diwydiant, ein nod yw gwella cyfnewid gwybodaeth, gan sicrhau bod ein haelodau’n cyflymu. Trwy gymryd rôl arwain yn y rhwydwaith dur a metelau, byddwn yn darparu cyfleoedd a chyfleusterau ar gyfer menter gydweithredol.

Wedi’i agor ym mis Chwefror 2018, rydym yn cychwyn ar ein taith uchelgeisiol i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes arloesi dur a metelau. Gwyliwch y fideo isod i weld ein cynnydd wrth sefydlu ein cyfleusterau.