Felicity Dolby

Rheolwr Systemau Busnes

Mae gan Felicity radd Meistr mewn astudiaethau rheoli gyda 15 mlynedd o brofiad yn y diwydiant dur yn dal rolau busnes sefydliadol a rheoli prosiectau.

Mae hi’n gyfrifol am reoli ansawdd a gosod safonau, yn ogystal â goruchwylio cymorth gweithredol gan gynnwys rheolaeth ariannol, adnoddau dynol a rheoli prosiectau. Mae Felicity hefyd yn chwarae rhan allweddol mewn cynllunio a datblygu busnes gan gynnwys creu SWITCH.