Callum Smith

Swyddog Cymorth Technoleg - Profion Mecanyddol

Mae gan Callum MEng mewn Peirianneg Fecanyddol ac MSc mewn Peirianneg Deunyddiau. Cyn hynny bu’n gweithio yng Nghanolfan Dechnoleg Prifysgol Rolls Royce ym Mhrifysgol Abertawe ac mae bellach yn gyfrifol am y profion mecanyddol a gweithrediadau’r labordy trin gwres, a datblygu a chyflawni ceisiadau gwaith.

Fel y gweithredwr arweiniol ar gyfer profion mecanyddol a thriniaeth wres ar gyfer amrywiaeth o ddeunyddiau a chydrannau, mae Callum yn datblygu dulliau profi newydd fel y prawf blinder tro 3-pwynt a gosodiadau embrittlement hydrogen.

Mae’n cefnogi ymchwil tiwbiau i ddatblygu pibellau HFI sy’n arwain y farchnad a datblygu cymhwysiad adrannau gwag strwythurol, yn ogystal â darparu gallu profion craidd ar gyfer datblygu aloion ac optimeiddio cynnyrch.