Phillip Staddon

Swyddog Cymorth Technoleg - Peilot

Gyda gradd Meistr mewn Peirianneg Fecanyddol, mae Phillip yn gyfrifol am y labordy Peilot, rheoli gweithrediadau, datblygiadau a chyflwyno ceisiadau gwaith. Ef yw prif weithredwr y VIM, melin rowlio boeth Lewis a dad-raddio, ac mae wedi’i hyfforddi mewn gweithredu offer o fewn labordy SINTEC gan gynnwys y rig lleihauedd.

Mae Phillip yn cefnogi ymchwil i ddatblygu cynhyrchion trwy ddatblygu aloion ar raddfa ganolig ar gyfer gallu prosesau, gan gynnwys prosiectau ymchwil i asesu ryseitiau amgen ar gyfer graddau BOS.