Rosa Harradine

Swyddog Cyllid

Mae gan Rosa radd Dosbarth Cyntaf (Anrh) gyda phedair blynedd o brofiad o fewn Addysg Uwch, gan ymuno â SaMI ym mis Mai 2022.

Mae hi’n gyfrifol am fonitro ac adrodd ar gynnydd ariannol y prosiect a gweithio gyda deiliaid cyllidebau i wneud y gorau o reoli cyllideb.