Emma Williams

Cynorthwyydd Cymorth Technoleg

Mae gan Emma radd Dosbarth Cyntaf (Anrh) mewn Peirianneg Deunyddiau ac MSc Ffiseg mewn Ymbelydredd Meddygol.

Mae hi’n weithredwr o fewn labordy SINTEC, yn cynnal gwaith paratoi deunydd crai, efelychiadau proses a phrofion perfformiad deunydd mewn amgylcheddau eithafol, ac mae ganddi brofiad mewn nodweddu deunyddiau a thechnegau profi.

Mae Emma yn cefnogi ymchwil gwneud haearn a deunydd crai, a phrofi perfformiad cynnyrch mewn amodau eithafol.