Dr Paul Fitzgerald

Swyddog Cymorth Technoleg - Nodweddu Deunyddiau

Mae Paul yn Ddoethur mewn Peirianneg ac mae ganddo BEng mewn Peirianneg Deunyddiau, gydag arbenigedd mewn defnyddio technegau nodweddu defnyddiau.

Mae’n gyfrifol am weithrediadau labordy nodweddu deunyddiau, datblygiadau a chyflawni ceisiadau gwaith, ac ef yw prif weithredwr microsgopeg optegol, microsgop electronau sganio a thechnegau dadansoddi arwyneb a chemegol amrywiol. Mae Paul yn arbenigo mewn delweddu electronau sganio chwyddiad uchel a diffreithiant ôl-gwasgariad electronau.

Mae ei rôl yn darparu cymorth dadansoddi craidd ar gyfer gweithgareddau ymchwil amrywiol o fewn y cyfleuster ac yn darparu cymorth dadansoddi a nodweddu ar gyfer datblygiadau Pecynnu TATA a materion ansawdd, nodweddu arwyneb ar gyfer gweithgareddau amlen adeiladu ac ansawdd castio.