Dr Mike Dowd

Rheolwr Cyfleusterau Sintec

Mae gan Mike PhD mewn Peirianneg Deunyddiau a BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrofod. Gan adeiladu ar ei rôl flaenorol fel ymchwilydd deunyddiau tyrbin nwy, mae ei arbenigedd mewn efelychu prosesau diwydiant sylfaen a pherfformiad deunyddiau ar raddfa labordy mewn amgylcheddau eithafol.

Mae Mike yn arbenigo mewn datblygu atebion pwrpasol sy’n galluogi ymchwil i dechnolegau arloesol i fynd i’r afael â heriau allweddol mewn datgarboneiddio diwydiannol. Mae ganddo brofiad helaeth mewn rheoli diogelwch a gweithredu systemau mewn profion amgylcheddol eithafol gan gynnwys gofynion DSEAR.

Mae’n cefnogi ymchwil gwneud haearn a deunyddiau crai i optimeiddio perfformiad VIU a newid tanwydd, yn ogystal â pherfformiad cyfanrwydd asedau a chynnyrch mewn amodau fel hydrogen, gwasanaeth sur, sylffwr deuocsid gwlyb a phrofion tân.