Jessie Coward

Cynorthwyydd Cymorth Busnes

Gyda 15 mlynedd o brofiad mewn gweinyddu a rheoli swyddfa, yn canolbwyntio’n bennaf ar berthnasoedd cwsmeriaid a chydymffurfio â therfynau amser, mae Jessie yn gyfrifol am reoli’r broses pecyn gwaith ar gyfer partneriaethau academaidd a diwydiannol i sicrhau bod safonau’n cael eu cyflawni ac i gwrdd ag amserlenni y cytunwyd arnynt.

Mae Jessie hefyd yn rheoli perthnasoedd cyflenwyr a phrosesau archebu i sicrhau bod y tîm gweithredol yn cyflawni lefelau traul priodol a bod rhaglenni cynnal a chadw ar waith.