James Evans

Cynorthwyydd Cymorth Technoleg

Mae James yn gweithio tuag at radd Meistr mewn Gweithgynhyrchu ac mae ganddo 18 mlynedd o brofiad diwydiant yn bennaf yn y diwydiant gemwaith, gan weithio mewn dylunio pwrpasol, datblygu a chymhwyso prosesau arloesol.

Mae James yn weithredwr yn y labordy peilot ar gyfer VIM, melin rolio boeth Lewis, diraddioa ffwrneisi, gan gefnogi gweithgareddau ymchwil datblygu aloion.