Sylwadau gan Dr Chris Weirman, Cyfarwyddwr Technoleg, Wall Colmonoy Cyf.

Mae dealltwriaeth drylwyr Mike Dowd o faes ymwrthedd rhydu arddwysedd uchel wedi galluogi mabwysiadu ystod o feini prawf profi. Dim ond drwy weithio’n agos gyda SaMI fyddai’r profi hwn yn bosibl. Mae hyn wedi rhoi mantais i ni wrth ddeall perfformiad y cynnyrch ar lefel fwy manwl. Rydym ni’n ddiolchgar iawn bod ymagwedd SaMI yn ein galluogi ni fel busnes bach neu ganolig i gael opsiwn i ymchwilio i’r data hyn.