Gwrthrychau COP26: Draig Debbie

I nodi #COP26, gofynnwyd i staff a myfyrwyr ddewis gwrthrych a oedd yn cynrychioli ein gwaith ymchwil dros weithredu ar yr hinsawdd.

 

Dewisodd cyfarwyddwr AMI, Debbie Baldrey, y ddraig goch sy’n cynrychioli balchder, angerdd a phobl Cymru’n dod ynghyd.

Mae ein gwaith ymchwil wedi’i wreiddio yng Nghymru.

Dros ddegawdau, rydym wedi meithrin arbenigedd rhanbarthol cryf wrth ddatgarboneiddio drwy gydweithio â diwydiant sydd wrth wraidd cymuned Cymru.

Bydd ein gwaith ymchwil yn gwneud Cymru’n lle gwell i bawb ac yn cael effaith yn fyd-eang yn ein her i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

 

Share this post