Ynglŷn â'r Sefydliad Dur a Metelau

Lleolir y Sefydliad Dur a Metelau ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe. Rydym yn ganolfan mynediad agored sy’n cyflenwi arloesedd drwy bartneriaethau. Ein cenhadaeth yw creu diwydiant dur a metelau ar gyfer yr 21ain ganrif, gan feithrin cysylltiadau cryf rhwng y byd academaidd a phartneriaid mewn diwydiant, yn ogystal â bod yn gyfrwng i ddatblygu cysylltiadau cydweithredol rhwng ein haelodau.

Mae gennym amrywiaeth eang o offer yn cynnwys cyfleusterau pennu nodweddion deunyddiau, profi ac efelychu proses. Gallwn ddarparu pecynnau wedi eu teilwra, a gwasanaeth mwy cynhwysfawr i aelodau’r Sefydliad.

Fel Sefydliad wedi ei arwain gan Brifysgol, rydym yn gallu cael mynediad at gyllid ar gyfer gwaith ymchwil gwyddonol ac arloesi, yn ogystal â chynnig mynediad i amrywiaeth eang iawn o arbenigeddau drwy ein cydweithwyr academaidd. Yn ogystal, gallwn gefnogi ceisiadau gan ddiwydiant i gyrff ariannu amrywiol.

Rydym yn canolbwyntio ar ganfod datrysiadau i heriau sy’n wynebu diwydiant, yn cynnwys optimeiddio cynnyrch a phroses, drwy glwstwr cydweithredol o allu ymchwil uwch. Drwy weithio mewn partneriaeth â diwydiant, ein nod yw gwella’r modd y mae gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo, gan sicrhau fod ein haelodau’n gweld yr effaith yn gyflymach. Drwy gymryd rôl arweiniol yn y rhwydwaith dur a metelau, byddwn yn cynnig cyfleoedd a chyfleusterau ar gyfer menter gydweithredol.

Agorwyd y sefydliad ym mis Chwefror 2018 ac rydym yn cychwyn ar ein taith uchelgeisiol i fod yn arweinydd byd-eang o ran arloesi yn y diwydiant dur a metelau. Gwyliwch ein fideo isod i weld y gwaith o sefydlu ein cyfleusterau’n datblygu.

Sut rydym yn cael ein cyllido

Sefydlwyd y Sefydliad Dur a Metelau ar ôl derbyn rhodd o offer gan Tata Steel UK pan aildrefnwyd y gweithgareddau ymchwil a datblygu. Symudwyd yr offer i Gampws Singleton ym Mhrifysgol Abertawe.

Derbyniwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud y symudiad hwn yn bosib ac i ddarparu labordy wedi ei adnewyddu ar gyfer y Sefydliad mewn amgylchedd academaidd.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad

Sefydliad Dur a Metelau
Ystafell 42 Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP